Grönt & Hållbart Teman

Vi på Travel Beyond vill hjälpa dig som kund att utforska planeten på ett ansvarsfullt sätt som skyddar platserna du älskar.  Vi vill samtidigt belöna och uppmärksamma våra partners viktiga arbete för att bevara vår planet för kommande generationer.

För att lättare kunna urskilja hållbart resande har vi utgått från följande tre kriterier. Vissa resor uppfyller ett och andra uppfyller flera, det viktiga är att alltid göra miljömedvetna val när man planerar en resa. I vårt miljömässiga urval hittar du:

• Resor som bevarar planeten genom att de aktivt minskar klimatpåverkan samt bevarar djur och natur.
• Resor där hotell och arrangörer stöttar småföretagare och återinvesterar en stor del av vinsten i det lokala samhället.
• Resor som bevarar landets kulturarv och naturhistoria samt respekterar människors etniska identitet.

Våra boenden