Zimbabwe

Pass
Passet måste vara giltigt i 6 mån efter man lämnat landet. Passet måste innehålla minst ett rent dubbeluppslag

Provisoriskt pass
Accepteras

Visum
Nordiska medborgare behöver visum för affärs- och turistresa och kan erhålla ett 90 dagars visum vid ankomst.

Övrigt
-

Vi uppdaterar informationen regelbundet och vi reserverar oss för eventuella förändringar och felaktigheter.

Det är varje resenärs ansvar att se till att ha eventuellt erforderligt visum och giltigt pass vid inresa till annat land. Kostnader som uppkommer på grund av att det inte uppfyllts, t.ex. hemtransport till följd av att pass eller visum saknas, bekostas av resenären själv.

Uppdaterad 15 december 2017