Zambia

Pass
Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det att man lämnat landet.

Provisoriskt pass
Accepteras

Visum
Nordiska medborgare behöver visum för affärs- och turistresa. Både turistvisum och affärsvisum kan erhållas vid ankomst men ambassaden rekommenderar att man söker visum innan avresa.

Övrigt

Minderåriga (barn och ungdomar under 18 år) förutom pass, ha med sig ett s.k. ”Unabridged Birth Certificate”- fullständig födelseattest - innehållande uppgifter om den minderåriga, personnummer samt uppgifter om den minderårigas båda föräldrar, även om den minderåriga reser med föräldrarna. Den svenska motsvarigheten till en fullständig födelseattest är ett så kallat "Personbevis 120 med alla relationer” (= med utökad information om barnets föräldrar). Det kan beställas från Skatteverket, tel: 0771-567 567 eller på deras hemsida och måste vara på engelska, samt ska vara stämplat och underskrivet av Skatteverket. OBS! Personbeviset får inte vara äldre än 3 månader vid inresa så beställ det inte för tidigt!

Om den minderåriga endast reser med en av föräldrarna behövs en bestyrkt fullmakt av den andre föräldern. Dokumentationen bör vara på engelska. Dessa nya bestämmelser är en säkerhetsåtgärd för att förhindra trafficking och kidnappning av barn. Det ”letter of consent”, formuläret "Parental Consent Affidavit" (godkännande i form av ett intyg på engelska) som föräldrar som reser ensamma med barn ska ha med sig finns i länken nedan. Intyget ska vara attesterat av en Commissioner of Oaths (finns även på konsulatet i Stockholm) eller en Notarius Publicus (kontakta Länsstyrelsen för lista på Notarius Publicus i Sverige).

Vi uppdaterar informationen regelbundet och vi reserverar oss för eventuella förändringar och felaktigheter.

Det är varje resenärs ansvar att se till att ha eventuellt erforderligt visum och giltigt pass vid inresa till annat land. Kostnader som uppkommer på grund av att det inte uppfyllts, t.ex. hemtransport till följd av att pass eller visum saknas, bekostas av resenären själv.

Uppdaterad 07 oktober 2022

Nyhetsbrev
Ta del av våra erbjudanden, inbjudningar och reseinspiration via e-post och/eller telefon.