Vietnam

Pass
Passet måste vara giltigt i 6 månader efter det att man lämnat landet.

Provisoriskt pass
Accepteras 

Visum
Nordiska medborgare behöver EJ visum för affärs och turistresa vid vistelse upp till 15 dagar. För resor längre än så krävs visum. Ansökan av ETA-visum görs via internet av resenären själv . Gå in på följande hemsida och följ instruktionerna.

 

Övrigt
Resenären måste dessutom kunna visa upp en giltig returbiljett för utresa ur Vietnam inom 15 dagar.

Vi uppdaterar informationen regelbundet och vi reserverar oss för eventuella förändringar och felaktigheter.

Det är varje resenärs ansvar att se till att ha eventuellt erforderligt visum och giltigt pass vid inresa till annat land. Kostnader som uppkommer på grund av att det inte uppfyllts, t.ex. hemtransport till följd av att pass eller visum saknas, bekostas av resenären själv.

Uppdaterad 15 december 2017