USA

Pass
NYHET! E-pass obligatoriskt till/via USA från 01APR2016

Från och med 01APR16 måste alla passagerare inneha ett e-pass vid resa till eller via USA enligt Visa Waiver Program (VWP) samt inneha en godkänd ESTA-ansökan. Ett e-pass, som har en särskild symbol på passets framsida, är en säkrare typ av pass med ett inbäddat elektroniskt chip. E-passet utfärdas av behörig myndighet och måste uppfylla internationella normer för säkerställande och lagring av information om innehavaren. Passen kommer att kontrolleras manuellt på flygplatsen. Om du inte har ett maskinläsbart pass, eller om din planerade vistelse kommer att överstiga 90 dagar, måste du skaffa ett amerikanskt visum före avresa. Passet måste vara giltigt under hela vistelsen i landet

Provisoriskt pass
Accepteras. Notera att provisoriskt pass kan ansökas tidigast 72 timmar innan avresa och ESTA kan ta upp till 72 timmar att få godkänt.

Visum
Nordiska medborgare behöver EJ visum för affärs och turistresa vid vistelse upp till 90 dagar. Om du inte har ett maskinläsbart pass, eller om din planerade vistelse kommer att överstiga 90 dagar, måste du skaffa ett amerikanskt visum före avresa.

USA började den 21/1 2016 införandet av nya regler gällande Visa Waiver programmet/ESTA. Svenskar med dubbelt medborgarskap i länderna Syrien, Irak, Iran eller Sudan kan inte längre resa visumfritt till ‪‎USA‬.

Detta gäller även personer som har besökt något av dessa länder sedan den 1 mars 2011. Alla frågor gällande visum hänvisas till USAs ambassad i Stockholm. Läs mer på: https://se.usembassy.gov/

Övrigt
Skandinaver omfattas av Visa Waiver Program som innebär att du inte behöver ett visum för inresa till USA, men det krävs ett inresetillstånd, ett s.k. ESTA . Även transitpassagerare via USA behöver ett inresetillstånd. Ett godkänt ESTA är giltigt i två år. 

Ansök om ESTA här. Måste göras minst 72 timmar innan avresa! 

Vi uppdaterar informationen regelbundet och vi reserverar oss för eventuella förändringar och felaktigheter.

Det är varje resenärs ansvar att se till att ha eventuellt erforderligt visum och giltigt pass vid inresa till annat land. Kostnader som uppkommer på grund av att det inte uppfyllts, t.ex. hemtransport till följd av att pass eller visum saknas, bekostas av resenären själv.

Uppdaterad 09 september 2022.