Turkiet

Pass
Fr o m 1 januari 2015 måste passet ha en giltighet på minst 150 dagar (fem månader) vid inresan i Turkiet. Se även till att ditt pass är i oskadat skick och har tillräckligt många sidor för plats till inrese- och avresestämplar, stickers eller viseringsstämplar. Pass som inte uppfyller detta accepteras ej.

Provisoriskt pass
Accepteras. Provisoriskt pass måste vara giltigt i 6 mån efter man lämnat landet.

Visum
Svenska medborgare behöver EJ visum för affärs- och turistresa upp till 90 dagar.

Övrigt
Ansökan om visum sker endast online, inga visum ges vid ankomst fr.o.m. 5 juli 2015. Ansök om visum här.

Vi uppdaterar informationen regelbundet och vi reserverar oss för eventuella förändringar och felaktigheter.

Det är varje resenärs ansvar att se till att ha eventuellt erforderligt visum och giltigt pass vid inresa till annat land. Kostnader som uppkommer på grund av att det inte uppfyllts, t.ex. hemtransport till följd av att pass eller visum saknas, bekostas av resenären själv.

Uppdaterad 15 december 2017