Tahiti

Pass
Passet måste vara giltigt 3 månader efter det att man lämnat landet.

Provisoriskt pass
Accepteras

Visum
Visum fås vid ankomst med 30 dagars vistelse. Det kan förlängas upp till 6 månader. 

Övrigt
Vid inresan måste boendet vara bokat i förväg.Returbiljett eller biljett till tredje land måste kunna uppvisas samt tillräckliga medel för att täcka sin planerade vistelse.

Vi uppdaterar informationen regelbundet och vi reserverar oss för eventuella förändringar och felaktigheter.

Det är varje resenärs ansvar att se till att ha eventuellt erforderligt visum och giltigt pass vid inresa till annat land. Kostnader som uppkommer på grund av att det inte uppfyllts, t.ex. hemtransport till följd av att pass eller visum saknas, bekostas av resenären själv.

Uppdaterad 15 december 2017

Nyhetsbrev
Ta del av våra erbjudanden, inbjudningar och reseinspiration via e-post och/eller telefon.