Seychellerna

Pass
Passet måste vara giltigt 6 månader efter hemkomsten.

Provisoriskt pass
Accepteras

Visum
Nordiska medborgare erhåller 30 dagars turistvisum vid ankomst. 

Övrigt
Man måste kunna visa upp en returbiljett och en hotellvoucher.

Vi uppdaterar informationen regelbundet och vi reserverar oss för eventuella förändringar och felaktigheter.

Det är varje resenärs ansvar att se till att ha eventuellt erforderligt visum och giltigt pass vid inresa till annat land. Kostnader som uppkommer på grund av att det inte uppfyllts, t.ex. hemtransport till följd av att pass eller visum saknas, bekostas av resenären själv.

Uppdaterad 15 december 2017

Nyhetsbrev
Ta del av våra erbjudanden, inbjudningar och reseinspiration via e-post och/eller telefon.