Rwanda

Pass
Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det att man lämnat landet.

Provisoriskt pass
De rosa provisoriska passen accepteras, dock endast om de är giltiga i 1 år eller mer.

Visum
Svenska medborgare kan erhålla visum vid ankomst men kan även söka visum på ambassaden innan avresa. Visumet är giltigt i 3 månader och för flera inresor.

Övrigt
-

Vi uppdaterar informationen regelbundet och vi reserverar oss för eventuella förändringar och felaktigheter.

Det är varje resenärs ansvar att se till att ha eventuellt erforderligt visum och giltigt pass vid inresa till annat land. Kostnader som uppkommer på grund av att det inte uppfyllts, t.ex. hemtransport till följd av att pass eller visum saknas, bekostas av resenären själv.

Uppdaterad 15 december 2017

Nyhetsbrev
Ta del av våra erbjudanden, inbjudningar och reseinspiration via e-post och/eller telefon.