Oman

Pass
Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det att man lämnat landet. Passet får inte innehålla några israeliska stämplar.

Provisoriskt pass
Accepteras 

Visum
Nordiska medborgare behöver visum och kan erhålla ett Short Visit Visa (giltigt en 30 dagar) vid ankomst. Vi rekommenderar dock att ordna visum innan resan. För det behövs 1 passfoto mot blå bakgrund samt moderns namn. Det tar ca 5-7 dagar att få ett visum beviljat.

Kontakta Travel Beyond för visumansökan.

Övrigt
-

Vi uppdaterar informationen regelbundet och vi reserverar oss för eventuella förändringar och felaktigheter.

Det är varje resenärs ansvar att se till att ha eventuellt erforderligt visum och giltigt pass vid inresa till annat land. Kostnader som uppkommer på grund av att det inte uppfyllts, t.ex. hemtransport till följd av att pass eller visum saknas, bekostas av resenären själv.

Uppdaterad 15 december 2017