Maldiverna

Pass
Passet måste vara giltigt i minst 1 månad efter det att man lämnat resmålet.

Provisoriskt pass
Accepteras

Visum
Nordiska medborgare erhåller ett 30 dagars visum vid ankomst.

Resenärer som bokat en kombination av Sri Lanka/Maldiverna måste välja "Tourist Visa with double entry for 30 days". 

Övrigt
-

Vi uppdaterar informationen regelbundet och vi reserverar oss för eventuella förändringar och felaktigheter.

Det är varje resenärs ansvar att se till att ha eventuellt erforderligt visum och giltigt pass vid inresa till annat land. Kostnader som uppkommer på grund av att det inte uppfyllts, t.ex. hemtransport till följd av att pass eller visum saknas, bekostas av resenären själv.


Uppdaterad 14 februari 2022