Laos

Pass
Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det att man lämnat landet.

Provisoriskt pass
Accepteras

Visum
Nordiska medborgare behöver visum för affärs- och turistresa. Alla medborgare kan erhålla ett 30 dagars visum vid ankomst till följande orter: Wattay Intl. Airport-Vientiane, Luangphabang Intl. Airport, Airport Pakse, Mittaphap Bridge Check Point (Bro över Mekong mellan Laos och Thailand). 3 foton måste medtagas. Fotona får inte vara mer än 6 månader gamla. Visumet får du vid ankomst mot en avgift (idag) på 35 USD som ska betalas kontant.

Om man ankommer till någon annan gränsövergång måste man ha visum i förhand. 

Övrigt
-

Vi uppdaterar informationen regelbundet och vi reserverar oss för eventuella förändringar och felaktigheter.

Det är varje resenärs ansvar att se till att ha eventuellt erforderligt visum och giltigt pass vid inresa till annat land. Kostnader som uppkommer på grund av att det inte uppfyllts, t.ex. hemtransport till följd av att pass eller visum saknas, bekostas av resenären själv.

Uppdaterad 15 december 2017