Kina

Pass
För 1 inresa ska passet vara giltigt i 6 månader.  
För 2 inresor ska passet vara giltigt i 9 månader.
För multipla inresor 6 månader ska passet vara giltigt 9 månader efter inlämning till ambassaden.
För multipla inresor 12 månader ska passet vara giltigt i minst 1,5 år efter inlämning till ambassaden. 

Provisoriskt pass
Accepteras

Visum
För nordiska medborgare krävs visum för både affärs- och turistresa. 

Nordiska medborgare får stanna i Macao i 90 dagar utan visum. OBS! Ambassaden överför inte visum från ett till ett annat. Man måste ansöka om ett nytt! Passet måste innehålla minst ett dubbeluppslag (2 sid).

Övrigt
Ett sprucket eller trasigt pass är en ogiltig handling.

Vi uppdaterar informationen regelbundet och vi reserverar oss för eventuella förändringar och felaktigheter.

Det är varje resenärs ansvar att se till att ha eventuellt erforderligt visum och giltigt pass vid inresa till annat land. Kostnader som uppkommer på grund av att det inte uppfyllts, t.ex. hemtransport till följd av att pass eller visum saknas, bekostas av resenären själv.

Uppdaterad 15 december 2017