Kenya

Pass
Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det att man lämnat landet.

Provisoriskt pass
-

Visum
Elektroniskt visum krävs för svenska medborgare.

Övrigt
-

Vi uppdaterar informationen regelbundet och vi reserverar oss för eventuella förändringar och felaktigheter.

Det är varje resenärs ansvar att se till att ha eventuellt erforderligt visum och giltigt pass vid inresa till annat land. Kostnader som uppkommer på grund av att det inte uppfyllts, t.ex. hemtransport till följd av att pass eller visum saknas, bekostas av resenären själv.

Uppdaterad 02 jan 2023