Japan

Pass
Passet måste vara giltigt under hela vistelsen.

Provisoriskt pass
Accepteras. Provisoriskt pass måste vara giltigt i minst 6 månader.

Visum
Nordiska medborgare behöver EJ visum för affärs- och turistresa vid vistelse upp till 90 dagar.

Övrigt
-

Vi uppdaterar informationen regelbundet och vi reserverar oss för eventuella förändringar och felaktigheter.

Det är varje resenärs ansvar att se till att ha eventuellt erforderligt visum och giltigt pass vid inresa till annat land. Kostnader som uppkommer på grund av att det inte uppfyllts, t.ex. hemtransport till följd av att pass eller visum saknas, bekostas av resenären själv.

Uppdaterad 15 december 2017