Indonesien

Pass
Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det att man lämnat landet.

Provisoriskt pass
Accepteras inte

Visum
Visum ordnas vid ankomst för en vistelse av max 30 dagar. Svenska, norska, danska och finska medborgare kan erhålla turistvisum vid ankomst till vissa utvalda flygplatser bla Bali, utan kostnad. Betalning av visum vid ankomst till flygplatser som inte är utvalda kan endast göras kontant. Svenska, Norska, danska och finska medborgare kan erhålla affärsvisum giltigt för 1 inresa vid ankomst.  Man måste kunna uppvisa en returbiljett.

Övrigt
-

Vi uppdaterar informationen regelbundet och vi reserverar oss för eventuella förändringar och felaktigheter.

Det är varje resenärs ansvar att se till att ha eventuellt erforderligt visum och giltigt pass vid inresa till annat land. Kostnader som uppkommer på grund av att det inte uppfyllts, t.ex. hemtransport till följd av att pass eller visum saknas, bekostas av resenären själv.

Uppdaterad 15 december 2017

Nyhetsbrev
Ta del av våra erbjudanden, inbjudningar och reseinspiration via e-post och/eller telefon.