Hong Kong

Pass
Passet måste vara giltigt i minst 6 veckor efter det att man lämnat landet.

Provisoriskt pass
Accepteras

Visum
Nordiska medborgare behöver EJ visum för affärs- och turistresa vid vistelse upp till  90 dagar. Ska du resa till Folkrepubliken Kina behöver du visering. Reser du via Peking eller Shanghais internationella flygplatser kan du i vissa fall stanna upp till 72 timmar utan visum.

Övrigt
-

Vi uppdaterar informationen regelbundet och vi reserverar oss för eventuella förändringar och felaktigheter.

Det är varje resenärs ansvar att se till att ha eventuellt erforderligt visum och giltigt pass vid inresa till annat land. Kostnader som uppkommer på grund av att det inte uppfyllts, t.ex. hemtransport till följd av att pass eller visum saknas, bekostas av resenären själv.

Uppdaterad 20 januari 2020