Förenade Arabemiraten

Pass
Passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter det att man lämnat landet. 

Provisoriskt pass
Accepteras inte

Visum
Nordiska medborgare behöver visum för affärs- och turistresa. Ansökan görs via formulär online, UAE visumansökan och visumet fås på nätet.Innan du reser till UAE, kolla viseringskraven och se till att du har utarbetet ett giltigt visum. Ambassaden i Stockholm gör endast legaliseringar – INGA visum. Se Förenade Arabemiraten Berlin för infomation om visum!

Vi uppdaterar informationen regelbundet och vi reserverar oss för eventuella förändringar och felaktigheter.

Det är varje resenärs ansvar att se till att ha eventuellt erforderligt visum och giltigt pass vid inresa till annat land. Kostnader som uppkommer på grund av att det inte uppfyllts, t.ex. hemtransport till följd av att pass eller visum saknas, bekostas av resenären själv.

Uppdaterad 12 november 2018